Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Công suất đầu vào định mức* 1.400 W
Đường kính lưỡi cưa* 184 mm
Đường kính trục lưỡi cưa 20 mm
Tốc độ không tải 6.000 – 6.000 vòng/phút
Trọng lượng 3,7 kg
Tấm dẫn hướng 290 x 150 mm
Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 232 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài) 347 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao) 257 mm
Độ sâu cắt
Công suất cắt tối đa trong gỗ (90°)* 64 mm
Công suất cắt tối đa trong gỗ (45°) 45 mm
Tổng giá trị rung (Cưa gỗ)
Giá trị phát tán dao động ah 2,4 m/s²
K bất định 1,5 m/s²
Giá SHOCK