Giá SHOCK

Bảo Hành Sản Phẩm

 
Bảo Hành Sản Phẩm    

Chính sách bảo hành cho dòng máy chuyên nghiệp -
Heavy Duty

Tất cả các máy thuộc dòng chuyên nghiệp Bosch Heavy Duty đều được hưởng chính sách bảo hành một năm.

 

Không cần đăng ký thêm.